Terugkoppeling Evaluatie Zorg en Dwang

Eind vorig jaar hebben wij tijdens onze klantenbijeenkomsten aangegeven dat er op 12 mei van dit jaar een evaluatie rondom het thema Zorg en Dwang in PlanCare georganiseerd zou worden. We kijken met een goed gevoel terug op deze sessie. Veel van onze klanten gingen in op onze uitnodiging, waardoor het een zeer nuttige en leuke sessie werd. Mede dankzij uw inbreng zijn we tot de volgende beelden/inzichten gekomen:
  • Het op de juiste manier interpreteren en uitvoering geven aan de wetgeving is tijdsintensief, maar is goed mogelijk met PlanCare
  • De wensen die zijn geuit in de afgelopen periode worden heel verschillend gewogen door de verschillende klanten. Om de software eenduidig te houden en om de registratieve last niet onnodig te vergroten zal een aantal zaken nog verwerkt worden in toekomstige versies, maar zijn geen grote wijzigingen meer voorzien.
  • De lijst met benoemde punten van doorontwikkelingen voor de langere termijn is in stemming gebracht, maar hiervan zijn de uitkomsten nog niet binnen.
Bedankt voor uw positieve en inhoudelijke bijdrage. Wij zullen u uiteraard verder informeren over de voortgang van de ontwikkelingen van bovenstaande punten.