Projectbureau De Heer Software

Na een periode van voorbereiden, start met ingang van 1 januari 2019 het projectbureau van
De Heer Software. Het Projectbureau is ons loket waar klanten terecht kunnen voor nieuwe en aanvullende dienstverleningsverzoeken.

Het projectbureau stemt de gevraagde dienstverlening met de klant af en draagt zorg voor een gerichte inzet van onze Technisch en Business Consultants. Met de realisatie van één loket waar u terecht kunt voor al uw dienstverleningsverzoeken bieden we u een centraal aanspreekpunt. Hiermee hopen we onze dienstverlening aan klanten verder te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen.

De werkwijze van het projectbureau is bewust eenvoudig een laagdrempelig gehouden:

  1. U dient uw dienstverleningsverzoek in via het emailadres planning@deheer-software.nl;
  2. Medewerkers van het projectbureau stemmen de uitvoering met u af;
  3. Het projectbureau plant een Business en/of een Technische Consultant in;
  4. Gedurende de realisatie van de gevraagde dienstverlening communiceert u rechtstreeks met de Business en/of de Technische Consultant;
  5. Na de uitvoering van de afgesproken dienstverlening meldt de Consultant de opdracht bij het projectbureau gereed, van deze gereed melding ontvangt u een afschrift;
  6. Het projectbureau sluit de dienstverlening formeel met u af.

Met welke vragen kunt u bij het projectbureau terecht

Bij het projectbureau kunt u terecht met alle uw dienstverleningsverzoeken. Concreet betekent dit dat u bij het projectbureau zowel aanvragen kunt indienen voor het maken van klantspecifieke rapporten en/of vragenlijsten tot en met het aanvragen van langlopende projectondersteuning van zowel Business en/of de Technische Consultants en alles wat hier tussenin zit.

Support Consultancy

Met de start van het projectbureau introduceren we ook een nieuw dienstverleningsproduct; ‘Support Consultancy’. Met Support Consultancy beantwoorden we kleine en relatief eenvoudige dienstverleningsverzoeken zoals het maken van een rapport, het ontwikkeling van vragenlijsten en/of formulieren ect. Ten behoeven van Support Consultancy plannen we wekelijks een Consultant in die op afstand voor klanten de gevraagde dienstverlening uitvoert. Deze dienstverlening wordt in rekening gebracht tegen het standaard uurtarief. Mochten we inschatten dat we voor de realisatie van de opdracht meer dan 2 uur consultancy nodig hebben dan nemen we hierover vooraf contact met de klant op. Met deze vorm van dienstverlening hopen we sneller kleine dienstverleningsvragen te realiseren en de kosten voor klanten te reduceren. Aanvragen voor Support Consultancy kunt u eveneens indienen via het projectbureau. Daarnaast kan op de supportafdeling de inschatting gemaakt worden dat uw vraag in deze categorie thuishoort. In dat geval wordt de melding ook doorgezet naar de ingeplande Consultant.

Behandeling van de aanvragen

Het Projectbureau behandelt elke woensdag van de week de nieuwe aanvragen, zodat u nooit langer dan een week hoeft te wachten op antwoord van het projectbureau