Leren en ervaringen delen

De gehandicaptenzorg heeft twee actieve gebruikersgroepen waar gesproken wordt over allerlei onderwerpen en ontwikkelingen binnen hun eigen sector. Onlangs is er ook een gebruikersgroep gestart vanuit de ouderenzorg. Veel klanten gaven aan meer in contact te willen komen met andere PlanCare gebruikers vanuit de eigen sector om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Andrew Wiersema (programmamanager I&A van Saffier) heeft het voortouw genomen om een startbijeenkomst te organiseren. Eind september vond deze plaats bij De Haven in Bunschoten-Spakenburg.

Bijna alle uitgenodigde organisaties waren vertegenwoordigd. Er ontstonden levendige discussies waaruit bleek dat er grote behoefte is aan dit soort bijeenkomsten. Afgesproken is om elk kwartaal een gebruikersoverleg per toerbeurt te organiseren. Ook werd er onderling al de nodige contacten gelegd om specifieke onderwerpen nader te bespreken.

Mooi initiatief vanuit de zorg
De Heer Software is zeer blij met dit initiatief. Naast de door ons georganiseerde klantdagen en bijeenkomsten leveren deze gebruikersplatforms ons zeer belangrijke input op die ons helpt met de verdere doorontwikkeling van PlanCare en PlanCare Web.

Wij zullen deze bijeenkomsten blijven ondersteunen door op uitnodiging bijeenkomsten bij te wonen en desgevraagd ontwikkelingen toe te lichten die door onze gebruikers op de agenda zijn geplaatst.