Juutsom werkt succesvol in PlanCare 2

Juutsom hoort bij het landgoed van de historische boerderij de Catharina Hoeve in Zeeuws Vlaanderen. In de afgelopen jaren is hier een prachtige plek in de natuur gecreëerd waar mensen kunnen verblijven en kunnen werken aan persoonlijke doelen. Juutsom biedt een zeer gevarieerd activiteitenaanbod op de boerderij, maar ook in de naaste omgeving. Vanuit een ecologische visie worden individuele begeleidingstrajecten vormgegeven. Een team van professionals verzorgt deskundige en intensieve begeleiding.

Juutsom is een zorgboerderij in Waterlandkerkje (Zeeland) en biedt wonen, logeren en dagbesteding aan ongeveer 60 cliënten (volwassen/kinderen) met een verstandelijke en/of psychische beperking. Juutsom is met ondersteuning vanuit Gors (Goes) eind vorig jaar is gestart met de implementatie van PlanCare2. Vanuit de productregistratie van PlanCare2 heeft Juutsom hun eerste succesvolle declaratie ingediend.

De Heer Software wil Juutsom dan ook hartelijk feliciteren met het behalen van dit succes en we zijn trots op onze samenwerking met deze prachtige organisatie.

www.juutsom.nl