De mens staat centraal!

Met oog voor de mens ontwikkelen wij oplossingen en diensten voor de zorg. Cliënten, zorgmedewerkers en verwanten staan hierbij centraal. In gesprek met Jan Meijer van Gors werd duidelijk dat zowel Gors als De Heer Software dat zelfde doel hebben; De mens staat centraal!

Recent zijn Gors en De Heer Software een hernieuwde samenwerking aangegaan van 5 jaar. In de wereld van de ICT een wat langere periode, maar Jan Meijer is er van overtuigd dat De Heer Software ook in de komende tijd alle processen op een goede wijze zal blijven ondersteunen.

‘Wij hebben op geen enkel moment overwogen over te stappen naar een ander ECD. Met De Heer Software zijn we in goed en fijn overleg tot een mooie overeenkomst gekomen’, aldus Jan Meijer.

‘Onze langdurige en goede relatie wordt door Gors zeer gewaardeerd. Waar wij blij van worden zijn de ontwikkelingen van PlanCare Web. Het wordt voor de medewerkers steeds belangrijker om op verschillende manieren het dossier van de cliënt snel te kunnen raadplegen.’


Onze langdurige en goede relatie wordt
door Gors zeer gewaardeerd

 

Jan Meijer ziet in de huidige ontwikkelingen ten aanzien van PlanCare Web en de extra aandacht die men krijgt vanuit De Heer Software, dat het hun vertrouwen geeft dat hier de komende jaren nog veel meer stappen gezet zullen gaan worden.

Gors
In de jaren ’70 en ’80 waren er in Zeeland veel kleine stichtingen die zich bezighielden met de zorg voor mensen met een beperking. In de jaren ’90 is een aantal stichtingen samengevoegd tot Stichting Dagcentra Oosterschelde (SDO), die later opging in Stichting Het Gors. Op 1 juli 2004 ontstond ‘Het Gors’ door een samengaan van Stichting Het Gors met ‘Zorg Lichamelijk Gehandicapten’ (ZLG). In 2011 is de naam veranderd in het korte en krachtige Gors.

De missie van Gors is kort en krachtig: mensgerichte ondersteuning. Zij helpen je als je door een handicap of beperking niet of niet goed kunt deelnemen aan de samenleving. Gors gaat uit van de mogelijkheden van ieder individu als het gaat om zorg, wonen, werk, vrije tijd, dagbesteding en welzijn. Jouw behoeften en wensen staan daarbij centraal, niet de handicap of beperking.
Dat is de visie van Gors!

De Heer Software heeft de software om die visie te ondersteunen en daar waar mogelijk is om cliënten, ouders/verwanten en medewerkers te helpen voor betere zorg en meer aandacht. Dit stemt Jan Meijer dan ook tevreden.

‘De mogelijkheden om andere applicaties te kunnen koppelen aan PlanCare is een goede ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld de HRM koppeling tussen PlanCare en AFAS Profit in gebruik om de medewerkers in PlanCare te krijgen en de juiste rechten toe te kennen. Sinds enkele maanden gebruiken wij ook de Orchestra koppeling tussen PlanCare en Ortec, waarbij de geregistreerde uren van ambulante medewerkers vanuit PlanCare in Ortec terecht komen als gewerkte uren. Op korte termijn gaan we gebruik maken van de Scanconnector. Dit zijn mooie ontwikkelingen die het gehele proces positief beïnvloeden en onze organisatie duidelijk voordelen oplevert.’

Wilt u meer informatie over Gors? Ga naar https://www.gors.nl/