Een frisse blik op zorginformatie; Managers vinden zelf hun antwoorden op informatievragen

De beschikking hebben over actuele zorginformatie wordt steeds belangrijker voor verantwoording en verhogen van kwaliteit van zorg.

De huidige trend dat managers steeds meer zelf analyses moeten en willen doen sluit hier naadloos bij aan. In samenwerking met OpenSteps is LemonBoard voor PlanCare ontwikkeld; een analyseplatform voor rapportage en sturing.

Met LemonBoard voor PlanCare komt op eenvoudige wijze management- en stuurinformatie beschikbaar door de inzet van een SelfService BI tool en Dashboards.

Ontdek de meerwaarde van LemonBoard voor PlanCare

  • Vereenvoudiging besluitvorming door het snel opstellen en vergelijken van periodieke rapportages
  • Sturen op basis van actuele informatie
  • Beschikbaarheid van zowel detailinformatie én statistieken
  • Eenvoudige filtering en vrije zoekmogelijkheden in tekst

Rapportages en processturing

Inzicht in zorgkwaliteit.

Volledig inzicht in de zorgkwaliteit van uw organisatie, gebaseerd op informatie uit PlanCare. MIC-meldingen, vrijheidsbeperkende maatregelen, risicokaarten, SNAQ en nog veel meer. Detailinformatie en statistiek over in- en doorstroom, wachtlijstbeheer en gebruik van het Cliëntenportaal. Maak eenvoudig de periodieke rapportages op het gebied van zorgkwaliteit om periodes te vergelijken en besluitvorming te vereenvoudigen

Analyse in de vrije zone

Herkennen van trends.

Bespeur trends binnen uw organisatie om adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen op het gebied van zorgkwaliteit. Eenvoudige filtering, vrije zoekmogelijkheden in tekst en visualisaties. Indien gewenst zelfs het eenvoudig aanpassen of uitbreiden van de dashboards behoort tot de mogelijkheden. Ontdek verbanden door het in- en uitzoomen op resultaten. Hiermee krijgt u als zorgorganisatie nog meer inzicht in uw cliëntenpopulatie.

Externe verantwoording

Uw organisatie in control.

Inzicht in zorgkwaliteit is van essentieel belang om uw zorgorganisatie gezond te kunnen houden. Ook voor externe verantwoording naar de inspectie Gezondheidszorg, het Zorgkantoor en de gemeentes bieden de dashboards de nodige handvatten.