Privacyverklaring De Heer Software

Voor een optimale werking van producten en diensten, die De Heer Software aanbiedt, kunnen mogelijk persoonlijke gegevens van u worden gevraagd en opgeslagen.

De Heer Software houdt rekening met bescherming van de door haar verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Zij verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het nakomen van afspraken of het leveren van producten en diensten.

Privacymissie De Heer Software

De Heer Software gaat op een respectvolle en integere manier om met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

1. Kader en wijzigingen Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe De Heer Software omgaat met persoonsgegevens, die u aan De Heer Software verstrekt.
De Heer Software kan deze verklaring wijzigen. Wijzigingen in deze verklaring zijn van kracht wanneer de herziene verklaring op onze website is gepubliceerd.

2. Websitebezoekers

Gebruik website-formulier

U kunt De Heer Software via het formulier op de contactpagina een vraag stellen of een opmerking of suggestie doorgeven.

Basis voor het gebruik:

 • gebruik formulier op de website.

De Heer Software gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • voornaam (niet verplicht)
 • achternaam (verplicht)
 • e-mailadres (verplicht)
 • telefoonnummer (niet verplicht)
 • organisatienaam (niet verplicht).

Wij gebruiken deze gegevens alleen om met u over de door u gedeelde vraag of opmerking te communiceren. Als de communicatie is afgerond, verwijdert De Heer Software uw gegevens binnen een maand.

 

Cookies website De Heer Software

Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van deze (functionele) cookies is veilig. Er zit namelijk geen persoonlijke informatie in opgeslagen, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. Uw identiteit kan hier niet uit worden afgeleid. Deze cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.
Bij een bezoek aan onze website worden alleen functionele cookies op uw computer geplaatst.

3. Mogelijke klanten

De Heer Software is altijd gemotiveerd nieuwe contacten te zoeken. De Heer Software wil u graag op de hoogte brengen van ontwikkelingen in de zorg, met name op het gebied software ter ondersteuning van het zorgproces, waaronder zorgadministratie.

De nieuwe contacten noemen we in deze verklaring ‘mogelijke klanten’. De Heer Software verwerkt persoonsgegevens van mogelijke klanten voor:

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven
 • gerichte telefonische of mailcontacten.

Basis voor gebruik:

 • mondelinge toestemming
 • afgifte visitekaartje
 • e-mailverkeer
 • aanmelding via onze website.

De Heer Software gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • voor- en achternaam contactpersoon
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • naam organisatie.

De Heer Software slaat persoonsgegevens van mogelijke klanten op zo lang we verwachten dat het contact met u verder uitgebouwd kan worden. Als dat niet meer het geval is, verwijderen we uw persoonsgegevens uit ons bestand.

4. Klanten

Als u klant bent van De Heer Software beschikken wij uiteraard over uw (persoons)gegevens.

Uw gegevens zijn nodig voor:

 • administratieve zaken
 • communicatie over onze producten en/of diensten
 • uitvoeren van een overeengekomen opdracht.

De Heer Software gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • bedrijfsnaam
 • locatie-adres
 • factuuradres
 • betaalgegevens, waaronder IBAN en BIC
 • KVK-nummer
 • BTW nummer
 • voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • telefoonnummer contactperso(o)n(en)
 • e-mailadres contactperso(o)n(en)
 • geslacht van contactperso(o)n(en).

De Heer Software slaat uw (persoons)gegevens op gedurende

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna
 • ten minste 7 jaar in de financiële administratie (fiscaal voorschrift).

5. Servicedesk

Het kan zijn dat u als klant een supportverzoek heeft voor De Heer Software. Via de website van De Heer Software kunt u in een beveiligde omgeving inloggen. Binnen deze beveiligde omgeving (TOPdesk) kan de klant zijn vraag of opmerking indienen. TOPdesk is geïnstalleerd op de server van De Heer Software.
De Heer Software gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam contactpersoon
 • mailadres.

Uw gegevens zijn nodig om met u te communiceren over (de reactie op) het door u ingediende verzoek.

6. Opleidingen

De Heer Software biedt opleidingen aan: trainingen, kennissessies, e-learning en trainingen op maat. In deze verklaring gaan we in op deelnemers aan de trainingen.

Deelnemers aan trainingen

Trainingen zijn gericht op (medewerkers van) klanten van De Heer Software.

Van de deelnemers worden de volgende gegevens gebruikt:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • functie
 • organisatie

Deze gegevens zijn nodig voor:

 • docenten
 • administratie
 • eventuele facturatie.

7. Leveranciers

Als u één van onze leveranciers bent, beschikt De Heer Software uiteraard over uw (persoons)gegevens. Uw gegevens zijn nodig voor:

 • administratieve zaken
 • uitvoeren van een overeengekomen opdracht.

De Heer Software gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • bedrijfsnaam
 • locatie-adres
 • factuuradres
 • betaalgegevens, waaronder IBAN en BIC
 • KVK-nummer
 • BTW nummer
 • voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • telefoonnummer contactperso(o)n(en)
 • e-mailadres contactperso(o)n(en)
 • geslacht van contactperso(o)n(en).

De Heer Software slaat uw (persoons)gegevens op gedurende

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna
 • ten minste zeven jaar in de financiële administratie (fiscaal voorschrift).

8. Sollicitanten

Wanneer u naar aanleiding van een vacature een sollicitatie aan ons stuurt, geeft u daarmee toestemming voor verwerking van uw gegevens voor het werving- en selectieproces. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

De Heer Software gebruikt de volgende gegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • (e-mail)adres
 • geslacht.

Als u meer gegevens verstrekt, zal De Heer Software deze ook gebruiken.

De Heer Software zal uw persoonsgegevens bewaren tot:

 • vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond
 • het moment dat uw toestemming afloopt voor het eventueel langer bewaren van uw persoonsgegevens.

Als u wordt aangenomen voor de vacante functie, zullen we uw persoonsgegevens bewaren, omdat u dan medewerker van De Heer Software bent.

9. Delen gegevens met derde partijen

Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, werkt De Heer Software vaak nauw samen met andere dienstverleners.

Dienstverleners zijn organisaties, die De Heer Software ondersteunen bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten.

Zo maakt De Heer Software onder andere gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • de internetomgeving
 • de (financiële) administratie
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De gegevens, die u aan De Heer Software geeft, kunnen wij aan een derde partij verstrekken. Dat doet De Heer Software alleen als dit nodig is om te voldoen aan de afspraken, die tussen u en ons gelden.

De Heer Software geeft alleen persoonsgegevens door als met de betreffende partij schriftelijke afspraken zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst). Daarin staan afspraken over beveiliging en het juiste gebruik van uw (persoons)gegevens.

Ook deelt De Heer Software uw persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. U kunt daarbij denken aan:

 • naleving van toepasselijke wetten en voorschriften
 • samenwerking met overheids- en/of regeringsinstanties, zoals bijvoorbeeld politie en

justitie.De Heer Software verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen, die buiten de EU zijn gevestigd.

10. Veiligheid en opslag

De Heer Software streeft naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen haar organisatie te beschermen.
Als u een reden heeft om te denken dat het contact met De Heer Software niet veilig meer is, stelt u ons daarvan dan s.v.p. op de hoogte. Dat kunt u doen door met De Heer Software contact op te nemen via de hiervoor opgenomen contactgegevens.

11. Uw rechten

Als u door ons verwerkte persoonlijke gegevens wilt

 • herzien
 • corrigeren
 • aanvullen
 • (tijdelijk) niet wilt laten gebruiken
 • beperken of verwijderen
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking ervan,

dan kunt u contact opnemen met De Heer Software. Dat kan zowel per e-mail als per telefoon.

Voor de bescherming van uw privacy zal De Heer Software alleen verzoeken in behandeling nemen van iemand, die zich al eerder bij ons heeft bekendgemaakt. Wij kunnen eventueel vragen om verificatie van uw identiteit voordat wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.

De Heer Software stelt het op prijs als u bij een klacht contact met De Heer Software opneemt. Wij kunnen ons dan inspannen uw klacht te verhelpen. Mocht u er desondanks niet met ons niet uitkomen, dan heeft u uiteraard nog steeds het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

 

Contactgegevens


De Heer Software

De Heer Software kunt u als volgt bereiken:
Telefoon:  0184 491 700
Email:  info@deheer-software.nl

De Heer Software
P.C. Hooftlaan 5
3362 TV Sliedrecht

Functionaris gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming (FG) van De Heer Software kunt u bereiken door een mail te sturen aan fg@deheer-groep.nl. U kunt de FG ook per post een bericht sturen. Zet u dan op de envelop: De Heer Software, t.a.v. FG. Dan komt het bericht rechtstreeks bij de FG terecht.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u als volgt bereiken:
Telefoon: 088 1805 250

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Website:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap