Verminderen medicatiefouten door inzet extra ogen op afstand

Digitale dubbele medicatiecontrole nu ook beschikbaar voor PlanCare gebruikers.

Elk jaar worden er  door vermijdbare medicatiefouten 7.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis (Bron: Rapport acute ziekenhuisopnamen) waarvan een aantal mensen zelfs overlijdt. Wanneer er een fout wordt gemaakt met het toedienen van medicatie is dit vaak het gevolg van een opeenstapeling van fouten. In 78% van de gevallen is er sprake van een menselijke- of organisatorische fout. (Bron: IGZ). Door het uitvoeren van een extra controle bij het toedienen van medicatie kan het aantal fouten fors worden teruggebracht.

Vier ogen principe

Bij “dubbele medicatiecontrole” oftewel het vier ogen principe, kijkt een collega zorgverlener op afstand mee en controleert de juiste patiënt, juiste medicatie, juiste wijze van toedienen en het juiste tijdstip. In de praktijk is dit vaak lastig te organiseren en is het een duur en ingewikkeld proces.  Extramuraal is dit het geval doordat de zorgverlener alleen de cliënten bezoekt, maar ook intramuraal is het lastig te organiseren.  Collega’s moeten elkaar opzoeken om medicatie af te laten tekenen, wat veel tijd kost en extra administratieve werkzaamheden met zich mee brengt. In de eHealth monitor 2017 is gekeken naar de mogelijkheden om eHealth toepassingen hiervoor in te zetten. De oplossing hiervoor is de inzet van ‘Digitale Dubbele medicatiecontrole”. Door de koppeling van de Zorgapp van CareConnections met PlanCare is Digitale dubbele medicatiecontrole nu ook beschikbaar voor iedere (ambulante) zorgverlener die met PlanCare werkt.

Verpleegkundigen willen graag aan de slag met eHealth.

Uit de uitkomsten van de eHealth monitor 2017 bleek ook dat de meerderheid van verpleegkundigen in de ouderen- en ziekenhuiszorg het gebruik van Digitale dubbele medicatiecontrole noodzakelijk (87%) of wenselijk (81 %) vindt, terwijl dit in de praktijk bij 77% van de patiënten nog niet wordt ingezet. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle implementatie, namelijk; draagvlak bij de zorgverleners, zeker aanwezig is.

Een laagdrempelige kwaliteitsoplossing voor het vier-ogen principe

Vanuit de Zorgapp maakt de medewerker een foto van de toe te dienen medicatie en de aftekenlijst en vanaf afstand kunnen geautoriseerde medewerkers deze controleren. Doordat de Zorgapp feilloos koppelt met PlanCare kunnen gebruikers van PlanCare hierdoor ook gebruik maken van Digitale Dubbele medicatiecontrole.  Dubbele medicatiecontrole is zeer eenvoudig in het gebruik, volledig ondersteund vanuit de Zorgapp en volledig geïntegreerd met de agenda en productieregistratie in PlanCare. Voorwaarde voor het gebruik van Dubbele Medicatiecontrole is het gebruik van een EVS. In principe zijn koppelingen met elk EVS mogelijk, koppelingen met Medimo en Ncare zijn op dit moment reeds beschikbaar.

Wilt u ook aan de slag met Dubbele Medicatiecontrole?  Neem gerust contact met ons op.

Contact »