Vanboeijen kiest bij ondersteuning van de 24-uurszorg voor PlanCare

Bij Vanboeijen staan de dromen, wensen en vragen van cliënten centraal. In het ontwikkelverhaal van Vanboeijen is opgenomen dat een nieuw persoonlijk plan van de cliënt geïntroduceerd wordt waarmee het werken in de driehoek wordt versterkt.

Voor de technische ondersteuning van het persoonlijk plan is gekozen voor PlanCare. Met de ondertekening van de overeenkomst voor de PlanCare Suite door Johan Dusseljee, directeur bedrijfsvoering Vanboeijen, en Martin de Visser, directeur De Heer Software, bekrachtigt Vanboeijen opnieuw haar samenwerking met De Heer Software.

Met de keuze voor de volledige PlanCare Suite worden de medewerkers van Vanboeijen nog beter in staat gesteld om hun dagelijkse werkzaamheden voor de cliënten uit te voeren. Na een intensief implementatieproject is een verbeterde en vereenvoudigde ondersteuningssystematiek ingevoerd. Daarnaast wordt het PlanCare cliënten- en medewerkersportaal in gebruik genomen. Hiermee beschikt de cliënt, zijn verwant/vertegenwoordiger en de medewerker altijd over de meest actuele informatie van de cliënt.

Ondersteuning 24-uurszorg

In een vervolgfase gaat Vanboeijen de nacht- en dagondersteuning verbinden door de integratie van PlanCare met het zorgcommunicatiesysteem ANC van De Heer Medicom zodat de medewerkers van Vanboeijen in zowel de dag- als nachtsituatie beschikken over de meest actuele cliënteninformatie