Sturen op betere zorg met dashboards in PlanCare

 “Verpleeghuis De Haven is eigenzinnig en traditioneel, maar niet wars van modernisering, net als onze vestigingsplaats Bunschoten-Spakenburg”, vertelt controller Ben Post. Vooral op het gebied van techniek bevindt De Haven zich graag in de voorhoede. Bij de opschaling naar zwaardere verpleeghuiszorg is de ICT van het verpleeghuis gemoderniseerd. Op maat gemaakte dashboards en rapportages ontsluiten de informatie in PlanCare. Dat is zo succesvol, dat De Heer Software deze als standaard dashboards gaat aanbieden aan alle PlanCare-gebruikers.

“We hebben 145 intramurale plaatsen en bieden een breed scala aan welzijnsdiensten op het gebied van dagbesteding, dagopvang en wijkverpleging”, vervolgt Ben Post. “Door het verzwaren van de indicaties voor verpleeghuiszorg en de beweging naar langer thuis wonen, is de vraag naar wijkverpleging enorm toegenomen. Tegelijkertijd zijn we als verpleeghuis meegegroeid in de ontwikkeling naar zwaardere zorg. Sinds 1 januari 2017 hebben we een eigen behandeldienst. Dat past bij ons eigenwijze karakter. Doordat het behandelteam in loondienst is, voelen zij zich meer verbonden met de strategie die wij als lokale zorgaanbieder hebben.”

Dashboards

Dashboard MIC Meldingen

Voor zorg en administratie werkt De Haven met PlanCare. “Dat heeft zich bewezen in de sector, De Heer is een betrouwbare leverancier en Plancare kan goed informatie uitwisselen met andere softwarepakketten”, licht Post die keuze toe. “We hebben het pakket in samenwerking met consultancy partij Open Steps gemodelleerd naar onze eigen organisatie. Dat is goed gelukt, maar vervolgens hadden we de behoefte om alle informatie die we erin stoppen inzichtelijk te maken.”

Opnieuw werd samenwerking gezocht met Open Steps, die ondertussen veel ervaring had opgedaan met PlanCare. De samenwerking resulteerde in rapportages en dashboards ‘op maat’ die zo informatief en gebruiksvriendelijk zijn, dat De Heer Software en Open Steps deze voor alle PlanCare-gebruikers beschikbaar gaan maken. De dashboards krijgen een vaste plek in de productlijn van De Heer Software en kunnen binnenkort op abonnementbasis worden afgenomen als ‘add-on’ op PlanCare.

 

Leren van fouten

Ben Post, Woon- en Zorgcentrum De Haven

De rapportages en onderliggende dashboards voor MIC-meldingen en vrijheidsbeperkende maatregelen zijn volledig operationeel bij De Haven, vertelt Ben Post. “MIC-meldingen worden geregistreerd via een formulier in PlanCare. Dat hebben we zo gefaciliteerd dat iedere medewerker makkelijk kan melden. We hebben dashboards ingericht voor proces, oorzaken en tijden met als doel te kunnen leren van onze fouten. Met behulp van de dashboards schrijven we elk kwartaal een analyse en bepalen we onze verbeterpunten. Gaat bijvoorbeeld de medicatieverspreiding op een bepaald moment van de dag steeds fout, dan kunnen we daar dieper induiken en de oorzaak achterhalen. En als blijkt dat op één afdeling vaker bewoners vallen dan op andere afdelingen, dan kan uit de analyse blijken dat de vloer daar te glad is en dan kunnen we daar iets aan doen. Zo helpt de informatie ons om de juiste balans te vinden in veiligheid en vrijheid en te leren van onze incidenten.”

Monitoren vrijheidsbeperking

Soms is het nodig om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen, maar dat moet je wel goed monitoren, stelt Post. “In de rapportage over vrijheidsbeperkende maatregelen geven dashboards inzicht in het soort maatregelen dat is genomen – domotica, bedhekken, medicatie, afgesloten deuren – en je kunt inzoomen naar cliëntniveau om de reden erachter te zien. We hebben op afdelingsniveau inzicht in aantallen en percentages en dat helpt ons om de zorg te verbeteren. Bovendien ondersteunt het ons bij de onderbouwing van maatregelen in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).”

Overzichtelijk

De dashboards bij PlanCare onderscheiden zich door de overzichtelijke wijze van presenteren en het gemak waarmee je kunt doorklikken in de data, vindt Post. “En er worden in samenwerking met Open Steps meer dashboards ontwikkeld. Dashboards met statistische informatie over ligduur en doorstroom bijvoorbeeld. Maar ook dashboards met productiecijfers, zoals het aantal ligdagen in relatie tot de afspraken met de verzekeraar, of administratieve gegevens, zoals (af)lopende beschikkingen en declaraties. Daarnaast komen er nieuwe dashboards op het gebied van zorg en kwaliteit.” Hij beveelt het gebruik van de dashboards van harte aan bij collega’s. Enerzijds om de kwaliteit van zorg te verhogen, anderzijds om de gegevens die nodig zijn voor verantwoording eenvoudig boven tafel te krijgen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de dashboards voor uw organisatie? Neem dan contact op met Harry de Kievit, tel 0184-491700, hdekievit@deheer-software.nl.