Kijken naar wat wél kan; De Heer Software kijkt mee met Koninklijke Visio

Met de ondertekening van de overeenkomst voor de PlanCare Suite voor drie jaar bekrachtigt Koninklijke Visio haar samenwerking met De Heer Software. Met de keuze voor de volledige PlanCare Suite worden de medewerkers van Koninklijke Visio nog beter in staat gesteld om hun dagelijkse werkzaamheden voor de cliënten uit te voeren.

Hiertoe worden onder andere het PlanCare Medewerkersportaal en App ingevoerd, zodat de medewerkers altijd over de actuele zorginformatie van de cliënt kunnen beschikken. Tevens ontstaat door deze overeenkomst de mogelijkheid cliënten en/of hun vertegenwoordigers inzage te verschaffen in het eigen dossier en hierop eigen regie te kunnen laten voeren.  Later wordt aandacht geschonken aan het automatiseren van de personeelsmutaties ter vermindering van de administratieve lasten.

Over Koninklijke Visio
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

Inspiratie

De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.