Trainingen

Praktijkgericht en zelf aan de slag. Tijdens onze trainingen worden de standaard faciliteiten binnen PlanCare toegelicht, zodat u er binnen uw organisatie gelijk mee aan de slag kunt. Uitgangspunt bij de trainingen zijn de processen binnen de zorgorganisatie.

De training is opgebouwd uit demo’s, casuïstiek en het zelf aan de slag gaan aan de hand van opdrachten.  Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Functioneel applicatiebeheer

Na het volgen van deze training bent u in staat om zelfstandig een basisinrichting van PlanCare op te zetten en te onderhouden. Gedurende deze training leert u een organisatiestructuur inrichten, gebruikers(groepen) en nieuwe medewerkers aan te maken en te verrechten. Verder wordt stil gestaan bij de inrichting van Mijn PlanCare en Mijn Dossier en we kijken samen met u naar de toegang tot het cliëntdossier (relatiebeheer).

  Maandag 10 september »

Masterclass Zorg en Behandeling (MCZB)

Deze training is bedoeld voor applicatiebeheerders die de inrichting en het beheer van het Individueel Cliëntplan en het Elektronisch behandeldossier gaan verzorgen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Beheer van vragenlijsten en formulieren.
  • Importeren, verrechten en publiceren van vragenlijsten.
  • Inrichting en verrechting van het Cliëntplan en het behandeldossier.
  • Toevoegen en onderhouden van protocollen.
  • Standaard zorgbehandelingen (zorgarrangementen), standaard zorgplannen en het inrichten van de wizard.
  • Cliëntrapportages, overdrachtsrapportages, ADL- en Risicokaarten, werking van het Cliëntplan, agenda, toevoegen van zorgaanvragen en acties.

 

Dinsdag 18 september en woensdag 19 september»

Zorg- en afspraken agenda

ExpertClass PlanCare (ECPC)

In de ExpertClass leert u hoe u de mogelijkheden van PlanCare zo kunt inzetten zodat deze een optimale procesondersteuning bieden aan uw organisatie.

Dit varieert van de mogelijkheden van het uitvragen en vastleggen van informatie en het actief beschikbaar stellen ervan tot het kunnen vastleggen van processtappen en opvolging daarvan met agenda ondersteuning.

De ExpertClass PlanCare hebben wij naar aanleiding van feedback enige tijd geleden uitgebreid naar twee dagen. Hierdoor kan meer invulling worden gegeven aan het zelf (slim) bouwen van vragenlijsten, formulieren, documenten, wachtlijsten, etc. Hierbij wordt rekening gehouden met optimalisatie van de procesondersteuning.

Dinsdag 25 september en woensdag 26 september»

Certificering Applicatiebeheer

Door middel van een examen wordt de aangereikte leerstof van de 3 afzonderlijke trainingen (FAB, MCZB, ECPC) getoetst.

Vrijdag 5 oktober»