Themagerichte kennissessies

In korte, intensieve sessies wordt er dieper op een thema ingegaan. Deze kennissessies zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen. Kennissessies hebben meer het karakter van een hoorcollege en is er minder ruimte voor het zelf oefenen van de behandelde stof dan bij een training.

Locatie

Bijeenkomsten vinden plaats in ons cursuslokaal aan de PC Hooftlaan 5 te Sliedrecht.

Hoe ondersteunt PlanCare u binnen het activiteitencentrum?

In deze kennissessie maakt u kennis met de nieuwe mogelijkheden binnen PlanCare voor de ondersteuning van het activiteitencentrum. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is een activiteitenagenda?
  • Hoe kunt u er binnen de verschillende dagbestedingsvormen mee werken?
  • Waar moet u aan denken bij de implementatie?

Doelgroep; Teamleiders, locatiemanagers van activiteitencentra, interne projectleiders, applicatiebeheerders, medewerkers zorgadministratie
Duur: 1 dagdeel
Trainingstijden: 09:30 – 12:00 uur
Locatie: cursuslokaal  PC Hooftlaan 5 te Sliedrecht
Kosten: € 125,00 per deelnemer exclusief BTW
Datum: Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland

Wat kunt u met het Behandeldossier in PlanCare?

Levert u zorg, begeleiding en behandeling? Met het multidisciplinaire dossier in PlanCare kunnen alle betrokken zorgprofessionals efficiënt werken aan de juiste zorg, begeleiding en behandeling van de cliënt in één dossier. Daarnaast ondersteunt onze applicatie de huidige uitvoering van de wet BOPZ en is PlanCare voorbereid op de wet Zorg en Dwang die per 1 januari 2020 ingaat.

Wilt u hierover meer weten? Kom naar de kennissessie en ervaar de mogelijkheden van het Behandeldossier voor zowel de Gehandicaptenzorg als de Ouderenzorg.

Tijdens de kennissessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe is het multidisciplinaire (behandel)dossier in PlanCare ondergebracht?
  • Hoe wordt onvrijwillige zorg in het cliëntplan vastgelegd?
  • Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk (integrale werkwijze)?
  • Waar moet u aan denken bij de implementatie?

Doelgroep: behandelaren, zorgmanagers, applicatiebeheerders, interne projectleiders en leden BOPZ-commissies (M&M), zorgmedewerkers (teamleiders, persoonlijk begeleiders, EVVers, etc.)
Duur: 1 dagdeel
Trainingstijden: 09:30 – 12:00 uur
Locatie: cursuslokaal PC Hooftlaan 5 te Sliedrecht
Kosten: € 125,00 per deelnemer exclusief BTW
Datum: Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland