Producten

De Heer Software biedt praktijkgerichte, gebruiksvriendelijke producten aan die zorgen voor efficiëntie, kostenbesparingen en structuur binnen zorginstellingen.

Binnen de zorgsector bieden wij oplossingen voor:
• Verpleging en verzorging
• Thuiszorg
• Gehandicaptenzorg
• Geestelijke gezondheidszorg
• Jeugdzorg
• Paramedici
• WMO / Gemeenten

PlanCare 2

PlanCare 2 is een compleet, gebruiksvriendelijk en praktijkgericht Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

PlanCare Rooster
PlanCare Rooster heeft een uitgebreide roosterfunctionaliteit die een gemakkelijke en doeltreffende manier van dienstroosters creëren en verwerken mogelijk maakt.

PlanCare Kwaliteit
PlanCare Kwaliteit begeleidt u in het opstellen van procedures en werkinstructies. Meerdere vestigingen en wisselend personeel zullen geen obstakel meer vormen voor een eenduidig systeem in procedures, werkinstructies en personeelszaken.

Business Intelligence
Business Intelligence geeft inzicht in actuele informatiestromen zodat de bedrijfsvoering wordt verbeterd op basis van de juiste gegevens.

G2 Paramedici
G2 Paramedici is een gebruiksvriendelijk softwareprogramma waarmee iedere paramedicus ondersteuning krijgt bij de complete verslaglegging, het elektronisch declareren en het beheren van de patiëntendossiers.