Nieuws

Serviant eHealth koppeling in ECD PlanCare
Sinds 1 december 2015 is de eHealth-portal voor blended behandeling van Serviant B.V. gekoppeld met het EPD PlanCare, van De Heer Software. Deze koppeling maakt het mogelijk om de online behandelfunctionaliteiten van Serviant eHealth in te zetten voor cliënten vanuit PlanCare.

Hoe werkt het?
Een behandelaar meldt zich aan in Serviant eHealth met de logingegevens die ook voor PlanCare worden gebruikt. De behandelaar ziet vervolgens in het overzicht de eigen caseload aan cliënten en trajecten zoals die in PlanCare zijn gedefinieerd. De behandelaar kan direct aan de slag met de cliënt door eHealth in een blended behandeling in te zetten.

Besparing voor behandelaar
De integratie van Serviant eHealth met PlanCare gaat echter veel verder dan alleen het inloggen. De behandelaar wordt namelijk ondersteund bij de registratie van behandelactiviteiten. Er is een directe koppeling beschikbaar met de behandelproducten vanuit PlanCare. De tijdverantwoording wordt geautomatiseerd teruggekoppeld naar PlanCare en daar verder verwerkt. Er hoeft daardoor uiteindelijk maar op één plek geregistreerd te worden. En dat betekent een aanzienlijke tijdsbesparing voor de behandelaar.
Meer over dit onderwerp?  klik hier.
 Lees meer...
Cliëntportaal PlanCare ondersteunt missie Gors

Het wettelijk recht om als cliënt je eigen zorgdossier in te zien, leidt vaak tot de nodige administratieve rompslomp bij zorgorganisaties. Het cliëntportaal van PlanCare ontsluit delen van het elektronisch cliëntendossier via internet, en is daarmee een even eenvoudige als efficiënte oplossing. De Zeeuwse zorgorganisatie Gors startte in oktober met een pilot. Het uitgangspunt dat het cliëntportaal de visie moet ondersteunen, was daarbij leidend. 

 Lees meer...
ZekeREzorg 1 en 2

PlanCare gecertificeerd! De toetsing heeft plaatsgevonden volgens de publicaties ZekeREzorg 1 en 2, aangevuld met een beoordelingskader gericht op het ontwikkelproces. Certificering PlanCare NOREA-normering.

 Lees meer...
Koppeling G2 Paramedici met Fytek

G2 Paramedici heeft nu een koppeling met Fytek Huiswerkoefeningen en trainingsschema’s.

 Lees meer...
Eén loket voor vraag en oplossing

Met de toenemende digitalisering in de zorg groeit ook het applicatielandschap. Toch leveren systemen en handige apps niet altijd wat er wordt beloofd. De onderliggende processen zijn vaak applicatie-overstijgend. En dat vergt het nodige aan integratie en samenwerking tussen leveranciers. De Heer Software richtte speciaal voor deze niche Solutions op. Eén loket voor klanten en partners met vraagstukken in het verlengde van het ECD; én voor oplossingen!

 Lees meer...

Twitter

Label