Nieuws

28 september Zorginnovatiemiddag M&I/Partners


M&I/Partners organiseert dit jaar de Zorginnovatiemiddag. Centraal staat de verbinding tussen ECD met eHealth, domotica, robotica en een persoonlijk gezondheidsdossier. Samen met Serviant en De Heer Medicom is De Heer Software deze middag ook present!

 Lees meer...
Samenwerking tussen AMO actieve opvang, Novire en MijnZorgdeclaratie.nl is gestart!


Novire levert met Qsuite een integraal zorg- en kwaliteitmanagementsysteem en van daaruit zorgt De Heer Software met MijnZorgdeclaratie.nl voor de declaratiestandaarden.


 Lees meer...
Goede zorg & begeleiding voor bewoners, cliënten én medewerkers!

    

Jozefoord kiest voor méér PlanCare.

Kijken naar wat iemand wél kan. Het uitgangspunt van Jozefoord. Om dit te realiseren heeft Jozefoord de samenwerking met De Heer Software verlengd en wordt deze verder uitgebreid

 Lees meer...
Amerpoort zet de voordelen van het nieuwe cliëntenportaal op een rij

 

 

 

Amerpoort is gestart met PlanCare 2.0 en heeft in deze video alle voordelen van het elektronisch cliëntendossier op een rij gezet.

De missie van Amerpoort is "samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Amerpoort begeleidt cliënten bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Amerpoort ondersteunt ruim 2300 mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht en Flevoland en in ’t Gooi: van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.

 
Groene Vink 2017 is behaald
Groene Vink 2017 is behaald

 

 

Met vlag en wimpel is de Heer Software weer geslaagd voor de Groene Vink. Op 8 maart nam Marnix Jongebreur, Service & Support Manager, namens De Heer Software de Groene Vink in ontvangst.

De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden en wordt toegekend door het Zorginstituut Nederland. Het geeft de zekerheid dat de berichten die door PlanCare gegenereerd worden, in orde zijn.

 Lees meer...
Activiteiten Tapcare overgenomen door De Heer Software
Activiteiten Tapcare overgenomen door De Heer Software

Met ingang van januari 2017 zijn de activiteiten, producten en medewerkers van Tapster overgenomen door De Heer Software uit Sliedrecht.

 

Tapster en De Heer Software werken sinds 2014 samen in de joint venture ‘Tapcare’. Tapster heeft brede ervaring met het ontsluiten van dossierinformatie naar cliënten, hun netwerk en medewerkers.  Door de samenwerking met De Heer Software wordt deze ervaring aangevuld met kennis en jarenlange expertise op het gebied van de gezondheidszorg. Resultaat hiervan is dat er sneller ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de mogelijkheden die Tapster biedt maximaal worden benut .


 Lees meer...
Samenwerking Novire en De Heer Software is gestart.
Samenwerking Novire en De Heer Software is gestart.

Maximale ondersteuning van het zorgproces; van het leveren tot declareren van zorg.

Door deze samenwerking kunnen alle onderdelen van het zorgproces maximaal worden ondersteund en komt er ruimte om te ondernemen. Uitgangspunt hierbij is dat de klant van de zorgorganisatie centraal staat zodat op ieder vlak mensen leidend zijn en systemen volgend, terwijl het declaratieproces volledig is geborgd.

Novire heeft een innovatieve en bewezen oplossing voor het complete zorgproces ontwikkeld waarmee ‘ klantgericht’ een krachtige manier van denken en werken wordt. De oplossing wordt praktisch in een softwareprogramma. Daarnaast neemt De Heer Software het volledige declaratieproces uit handen. Hierdoor krijgt de zorgorganisatie zicht op de klant, greep op de organisatie en ruimte om te ondernemen. Het declaratieproces wordt geoptimaliseerd en verbeterd waardoor de opbrengsten zullen toenemen.
 Lees meer...
Adullam tekent 7-jarige overeenkomst PlanCare van De Heer Software

“De nuchtere en solide uitstraling van zowel leverancier als pakket spreken ons bijzonder aan en geven vertrouwen voor de toekomst.”

Adullam heeft de mogelijkheid om de complete PlanCare Suite in haar organisatie uit te rollen. Onderdeel hiervan zijn diverse portalen zoals het Cliënten- en verwantenportaal en het Medewerkerportaal. Cliënten hebben hierdoor altijd en overal beschikbaarheid over hun persoonlijk zorgdossier waarmee de zelfredzaamheid wordt vergroot. Het Medewerkerportaal vereenvoudigt de administratieve taken. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden rondom de zorgverlening aan de zorgvragers en de betrokkenheid van het sociale netwerk daarbij.
Donderdag 19 januari tekenden de heren A. Prins, Raad van Bestuur bij Adullam, en M. de Visser, directeur bij De Heer Software de overeenkomst.

Over Adullam
Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor haar normen en waarden.

 
PlanCare is door SoliTrust gecertificeerd.
PlanCare (11.23.3.2) is door SoliTrust gecertificeerd tegen de beoordelingskaders van ZekeREzorg 1 (GRZ en GGZ) en ZekeREzorg 2 (WLZ en WMO/JW).

Er is een beoordeling uitgevoerd naar de opzet en het bestaan (aanwezigheid) van geprogrammeerde beheersmaatregelen in PlanCare 11.23.3.2 van De Heer Software te Sliedrecht met betrekking tot het proces van registratie tot en met facturatie binnen de GRZ, GGZ, WLZ en WMO/JW. Deze beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de beoordelingskaders ZekeREzorg 1 en 2.
Aanvullend is aan de hand van een beoordelingskader het ontwikkelproces, welke ten grondslag ligt aan de totstandkoming van PlanCare 11.23.3.2, beoordeeld.
De volgende getrouwheidsaspecten zijn hierbij in ogenschouw genomen: volledigheid, juistheid, tijdigheid, controleerbaarheid en exclusiviteit. Op grond van deze beoordeling is tot het oordeel gekomen dat:
PlanCare 11.23.3.2 een zodanig stelsel van beheersmaatregelen biedt, dat kan worden voldaan aan de eisen, voor zover deze betrekking hebben op het proces van registratie tot en met facturatie binnen de GRZ, GGZ, WLZ en WMO/JW, zoals opgenomen in de door ons gehanteerde beoordelingskaders. Randvoorwaardelijk hierbij is een betrouwbare inrichting van de geprogrammeerde beheersmaatregelen in PlanCare 11.23.3.2, die aansluiten op de inrichting van een betrouwbare verwerkingsorganisatie met afdoende procedurele maatregelen.
 
Nieuwe woonvoorziening IJburg ondersteund door De Heer Software en Novire
Drie zorgaanbieders in Amsterdam (Cordaan, stichting Omega en Ons Tweede Thuis) realiseren samen een woon/logeerhuis op IJburg. Op deze nieuwe locatie wordt volledige begeleiding, verpleging en verzorging geboden met een hierop aansluitend aanbod aan hoogwaardige dagbehandeling voor mensen met meervoudige beperking.

Een uniek samenwerkingsverband
De dagbehandeling kan zowel in het woon/logeerhuis gegeven worden als in het dagcentrum van Omega, dat op loopafstand ligt. Het gaat om een uniek samenwerkingsverband van drie organisaties die hun krachten voor dit prachtige initiatief bundelen.
Het wordt een plek waar heel veel kennis en ervaring samenkomen met als doel topzorg te gaan verlenen. Op 17 augustus tekenden Marga Nieuwenhuijse (Omega), Eelco Damen en Henk Kouwenhoven (Cordaan) en Roel De Bruijn (OTT) de samenwerkingsovereenkomst.
 Lees meer...
Kempenhaeghe live met PlanCare
Recent is onze nieuwe klant Kempenhaeghe (www.kempenhaeghe.nl) live gegaan met PlanCare. Ook hier hebben wij weer een mooi resultaat afgeleverd.
Kempenhaeghe heeft op 25 februari jl. het contract met ons ondertekend en in twee maanden tijd hebben we installatie, inrichting en vulling van het systeem voor ongeveer 300 cliënten gerealiseerd. De eerste drie maanden van 2016 zijn - na creditering uit het voorgaande systeem - opnieuw vanuit PlanCare aangeleverd bij het zorgkantoor. De afwijkingen t.o.v. de eerste aanlevering zijn minimaal. Wij bedanken Kempenhaeghe voor het vertrouwen in onze organisatie en bedanken ook iedereen die aan de realisatie meegewerkt heeft! 
Woongroep Reinaerde live met PlanCare
Vorige week is de eerste woongroep van Reinaerde in productie gegaan met PlanCare. Dit werd gevierd met enthousiaste eindgebruikers op de Boog 8 in Woudenberg. Hier verblijven zeer beperkte cliënten met behandeling. Vanaf maandag wordt elke week een nieuwe woongroep aangesloten en voorzien van dezelfde mogelijkheden als de Boog. Bedankt aan iedereen die meegewerkt heeft. 

Twitter

Label