Nieuws

PlanCare is door SoliTrust gecertificeerd.
PlanCare (11.23.3.2) is door SoliTrust gecertificeerd tegen de beoordelingskaders van ZekeREzorg 1 (GRZ en GGZ) en ZekeREzorg 2 (WLZ en WMO/JW).

Er is een beoordeling uitgevoerd naar de opzet en het bestaan (aanwezigheid) van geprogrammeerde beheersmaatregelen in PlanCare 11.23.3.2 van De Heer Software te Sliedrecht met betrekking tot het proces van registratie tot en met facturatie binnen de GRZ, GGZ, WLZ en WMO/JW. Deze beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de beoordelingskaders ZekeREzorg 1 en 2.
Aanvullend is aan de hand van een beoordelingskader het ontwikkelproces, welke ten grondslag ligt aan de totstandkoming van PlanCare 11.23.3.2, beoordeeld.
De volgende getrouwheidsaspecten zijn hierbij in ogenschouw genomen: volledigheid, juistheid, tijdigheid, controleerbaarheid en exclusiviteit. Op grond van deze beoordeling is tot het oordeel gekomen dat:
PlanCare 11.23.3.2 een zodanig stelsel van beheersmaatregelen biedt, dat kan worden voldaan aan de eisen, voor zover deze betrekking hebben op het proces van registratie tot en met facturatie binnen de GRZ, GGZ, WLZ en WMO/JW, zoals opgenomen in de door ons gehanteerde beoordelingskaders. Randvoorwaardelijk hierbij is een betrouwbare inrichting van de geprogrammeerde beheersmaatregelen in PlanCare 11.23.3.2, die aansluiten op de inrichting van een betrouwbare verwerkingsorganisatie met afdoende procedurele maatregelen.
 
Nieuwe woonvoorziening IJburg ondersteund door De Heer Software en Novire
Drie zorgaanbieders in Amsterdam (Cordaan, stichting Omega en Ons Tweede Thuis) realiseren samen een woon/logeerhuis op IJburg. Op deze nieuwe locatie wordt volledige begeleiding, verpleging en verzorging geboden met een hierop aansluitend aanbod aan hoogwaardige dagbehandeling voor mensen met meervoudige beperking.

Een uniek samenwerkingsverband
De dagbehandeling kan zowel in het woon/logeerhuis gegeven worden als in het dagcentrum van Omega, dat op loopafstand ligt. Het gaat om een uniek samenwerkingsverband van drie organisaties die hun krachten voor dit prachtige initiatief bundelen.
Het wordt een plek waar heel veel kennis en ervaring samenkomen met als doel topzorg te gaan verlenen. Op 17 augustus tekenden Marga Nieuwenhuijse (Omega), Eelco Damen en Henk Kouwenhoven (Cordaan) en Roel De Bruijn (OTT) de samenwerkingsovereenkomst.
 Lees meer...
Kempenhaeghe live met PlanCare
Recent is onze nieuwe klant Kempenhaeghe (www.kempenhaeghe.nl) live gegaan met PlanCare. Ook hier hebben wij weer een mooi resultaat afgeleverd.
Kempenhaeghe heeft op 25 februari jl. het contract met ons ondertekend en in twee maanden tijd hebben we installatie, inrichting en vulling van het systeem voor ongeveer 300 cliënten gerealiseerd. De eerste drie maanden van 2016 zijn - na creditering uit het voorgaande systeem - opnieuw vanuit PlanCare aangeleverd bij het zorgkantoor. De afwijkingen t.o.v. de eerste aanlevering zijn minimaal. Wij bedanken Kempenhaeghe voor het vertrouwen in onze organisatie en bedanken ook iedereen die aan de realisatie meegewerkt heeft! 
Woongroep Reinaerde live met PlanCare
Vorige week is de eerste woongroep van Reinaerde in productie gegaan met PlanCare. Dit werd gevierd met enthousiaste eindgebruikers op de Boog 8 in Woudenberg. Hier verblijven zeer beperkte cliënten met behandeling. Vanaf maandag wordt elke week een nieuwe woongroep aangesloten en voorzien van dezelfde mogelijkheden als de Boog. Bedankt aan iedereen die meegewerkt heeft. 
Serviant eHealth koppeling in ECD PlanCare
Sinds 1 december 2015 is de eHealth-portal voor blended behandeling van Serviant B.V. gekoppeld met het ECD PlanCare, van De Heer Software. Deze koppeling maakt het mogelijk om de online behandelfunctionaliteiten van Serviant eHealth in te zetten voor cliënten vanuit PlanCare.

Hoe werkt het?
Een behandelaar meldt zich aan in Serviant eHealth met de logingegevens die ook voor PlanCare worden gebruikt. De behandelaar ziet vervolgens in het overzicht de eigen caseload aan cliënten en trajecten zoals die in PlanCare zijn gedefinieerd. De behandelaar kan direct aan de slag met de cliënt door eHealth in een blended behandeling in te zetten.

Besparing voor behandelaar
De integratie van Serviant eHealth met PlanCare gaat echter veel verder dan alleen het inloggen. De behandelaar wordt namelijk ondersteund bij de registratie van behandelactiviteiten. Er is een directe koppeling beschikbaar met de behandelproducten vanuit PlanCare. De tijdverantwoording wordt geautomatiseerd teruggekoppeld naar PlanCare en daar verder verwerkt. Er hoeft daardoor uiteindelijk maar op één plek geregistreerd te worden. En dat betekent een aanzienlijke tijdsbesparing voor de behandelaar.
Meer over dit onderwerp?  klik hier.
 Lees meer...
ZekeREzorg 1 en 2

PlanCare gecertificeerd! De toetsing heeft plaatsgevonden volgens de publicaties ZekeREzorg 1 en 2, aangevuld met een beoordelingskader gericht op het ontwikkelproces. Certificering PlanCare NOREA-normering.

 Lees meer...
Koppeling G2 Paramedici met Fytek

G2 Paramedici heeft nu een koppeling met Fytek Huiswerkoefeningen en trainingsschema’s.

 Lees meer...
Eén loket voor vraag en oplossing

Met de toenemende digitalisering in de zorg groeit ook het applicatielandschap. Toch leveren systemen en handige apps niet altijd wat er wordt beloofd. De onderliggende processen zijn vaak applicatie-overstijgend. En dat vergt het nodige aan integratie en samenwerking tussen leveranciers. De Heer Software richtte speciaal voor deze niche Solutions op. Eén loket voor klanten en partners met vraagstukken in het verlengde van het ECD; én voor oplossingen!

 Lees meer...
Cliëntportaal PlanCare ondersteunt missie Gors

Het wettelijk recht om als cliënt je eigen zorgdossier in te zien, leidt vaak tot de nodige administratieve rompslomp bij zorgorganisaties. Het cliëntportaal van PlanCare ontsluit delen van het elektronisch cliëntendossier via internet, en is daarmee een even eenvoudige als efficiënte oplossing. De Zeeuwse zorgorganisatie Gors startte in oktober met een pilot. Het uitgangspunt dat het cliëntportaal de visie moet ondersteunen, was daarbij leidend. 

 Lees meer...

Twitter

Label