Welkom op de website van De Heer Software. De Heer Software is leverancier van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) PlanCare. 

Met PlanCare  beschikt u over een ECD dat de volledige breedte en diepgang van de processen binnen de zorgsector ondersteunt.  

Het totale proces van indicatie tot en met de realisatie en verantwoording van zorg is administratief te verwerken in PlanCare.

Naast deze administratieve functies biedt PlanCare een uitgebreid, compleet en overzichtelijk cliënt zorgdossier, behandelaarsdossier,
zorginhoudelijke registraties, duidelijke rapportages en signaleringen.   

Het ondersteunen van het mobiele werken, het bieden van inzicht in het eigen dossier, het zelf voeren van de regie door de cliënt, Persoons Gebonden Dossier (PGD), e-health-toepassingen en gegevensuitwisseling in de keten kunnen worden ingevuld met PlanCare. 

Gehandicaptenzorg

Het geïntegreerde zorg en behandeldossier voor de GZ

GGZ

PlanCare voor Geestelijke gezondheidszorg